Pàgines d'informació diversa

1

1

dilluns, 22 de novembre del 2021

8è centenari del naixement d'Alfons X, el Savi

Avui es commemora el 8è aniversari del naixement d'Alfons X de Castella, dit el Savi (Toledo, 23 de novembre de 1221 / Sevilla, 4 d’abril de 1284). Fill gran de Ferran III de Lleó i de Castella i de Beatriu de Suàbia. Va heretar el regne de Castella a la mort del seu pare el 1252. 
Llegim a wikipedia: Va haver de plantar cara a diverses rebel·lions internes entre les quals destaquen la dels mudèjars el 1264 i al problema successori plantejat en els últims anys del seu regnat. El monarca, casat des de 1249 amb Violant d’Aragó, filla de Jaume I de Catalunya-Aragó, va tenir deu fills legítims, però el primogènit i hereu al tron, don Ferran de la Cerda, va morir el 1275. El rei va tractar de defensar els drets successoris del seu net, el primogènit de Ferran, però Sanç, fill segon del rei i germà de Ferran de la Cerda, va reclamar la successió per a ell rebent moltes adhesions a la seva causa. El rei va conservar solament la fidelitat de Sevilla on va viure els últims mesos de la seva vida bastant aïllat i secundat solament per un reduït nombre dels seus antics col·laboradors. Per aquest motiu en l'escut d'aquesta ciutat andalusa hi figurin les síl·labes NO-DO, amb una madeixa entre les dues, que donen principi i fi a la frase No m'ha dejado ("No m'ha deixat") en al·lusió a la lleialtat dels sevillans. 
Durant el seu regnat va impulsar l'economia, i entre altres mesures destaca la institucionalització de la Mesta en 1273. També va fomentar la repoblació de terres conquistades als musulmans (Múrcia i Baixa Andalusia) i la unificació legislativa amb el Fur Real i les Set Partides. Va voler impulsar l'armada i protegir les costes de les incursions pirates, i atacar per mar el nord d'Àfrica: amb aquests objectius va fundar l’Orde de Santa Maria d’Espanya en 1272, però la flota fou aniquilada en 1279 i l'orde desaparegué l'any següent.

ÀMBIT CULTURAL

Alfons X va realitzar també la primera reforma ortogràfica (normalització) del castellà, idioma que va adoptar com a oficial del regne en detriment del llatí, en l'àmbit institucional.

L'escola de traductors de Toledo va aglutinar un grup d'estudiosos cristians, jueus i musulmans que van desenvolupar una important labor científica en rescatar textos de l'antiguitat i traduir-los a les llengües occidentals, un fet que va contribuir a posar els fonaments del renaixement científic en l'Europa medieval.

Va fomentar l'activitat cultural, promocionant L’Escola de traductors de Toledo i va ser excel·lent poeta en gallec. De la seva extensa obra jurídica, científica, històrica i literària, en destaquen El fuero real de Castilla, el Codigo de las siete partidas, les Tablas alfonsíes, les Cantigas de Santa María (en gallec), així com el Lapidario i el Libro de axedrex, dados y tablasEl Llibre dels escacs, daus i taules, va ser encarregat per Alfons X entre 1251 i 1283. El llibre consta de 98 pàgines, amb 150 il·lustracions en color. Els jocs cobreixen els escacs, l'alquerc, els daus i taules. És un dels documents més importants per a la investigació dels jocs de taula a Europa i al món en general. L'únic original conegut es troba a la biblioteca del Monestir de l'Escorial.
En motiu d'aquesta commemoració l'alumnat de 2n d'ESO de l'institut de Flix ha dut a terme un projecte interdisciplinari amb les matèries de visual i plàstica, llengua, història i educació física que ha consistit, bàsicament, en la construcció dels jocs de tauler que apareixen a l'esmentat llibre, adaptant-los als materials actuals, molts d'ells materials reutilitzats. 
 
 
Cartró, cartolina, xapes, cola, silicona, colors, folis, caixes de fusta, fullola, plàstic, porexpan, pasta de paper, goma EVA, pintures, retalls de roba, cintes, taps de suro... tot ha pogut servir per a fer taulers i peces.
El resultat es pot veure exposat al vestíbul de l'institut. Un gran aparador amb més de 20 jocs de tauler entre els quals hi ha escaquers, jocs de dames, de backgammon o taules, alquerc i molí de nou. 

El projecte no s'acaba aquí. Durant la propera quinzena els jocs estaran exposats i, tot seguit, els portaran a les escoles de primària de Flix i Ascó on l'alumnat de 2n d'ESO ensenyarà com es juga a cadascun d'aquests jocs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada