Pàgines d'informació diversa

1

1

dijous, 31 de març de 2016

Bases concurs “Prevenció riscos laborals”

 
1.- OBJECTIU

L’objectiu d’aquest premi és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, d’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara, els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

2.- PARTICIPANTS

La participació és oberta a l’alumnat d’ESO, BAT I Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior i PFI de l’Institut Flix.

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació és fins el 15 d’abril 2016.

4.- PRESENTACIÓ DE LA FOTOGRAFIA

L’alumnat interessat presentarà a concurs una fotografia, que haurà d’imprimir en format DIN-A4 i entregar al professor de Tecnologia o de FOL.

Cada fotografia ha d’anar acompanyada d’un text amb una breu explicació del que es vol transmetre amb cada imatge.

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ

En la valoració de les fotografies, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

• L’adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció en positiu de riscos laborals). Es valorarà que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
• La qualitat tècnica i artística.
• L’originalitat de la idea.
• La incorporació d’aspectes innovadors i creatius.

Juntament amb la creació artística i l’eficàcia dels missatges a transmetre es destacarà el respecte a les persones; per la qual cosa, seran rebutjades totes aquelles fotografies que suposin una invasió de la privacitat de les persones, sense la seva autorització. També seran rebutjades aquelles fotografies en què, per fer-les, s’hagin creat o simulat situacions de risc, així com aquelles que continguin o facin referència a marques de tercers.

6.- JURAT

Professorat del Departament de Tecnologia, FOL, VIP i Comissió d’Imatge.

7.- PREMIS

1ra modalitat: alumnes de 1r cicle de l’ESO
2na modalitat: alumnes de 2n cicle de l’ESO
3a modalitat: Batxillerat i CFGS
4a modalitat: CF GM
5a modalitat: PFI
Per cada modalitat hi haurà un premi.

TEMÀTICA 

FACTORS PSICOSOCIALS
Càrrega de treball física
Fatiga mental
Desmotivació laboral
Estrès laboral (mobbing i síndrome burnout) 

FACTORS DE SEGURETAT
Eines i màquines.
EPI’s (Equips de Protecció Individual).
Escales, portes, rampes, baranes, etc.
Senyalització
Llocs de treball: tallers, oficines, fàbriques, etc. 

FACTORS MEDIOAMBIENTAL
Exposició a productes tòxics i químics.
Exposició a temperatures extremes, radiació, vibració, soroll, etc.
Exposició a virus, bactèries, etc.

Crèdit de l'alumnat de 1r d'ESO a L'Escala i FigueresEls almnes de 1r d'ESO de l'institut Flix hem anat a Empúries per aprendre com vivien els homes i les dones d'aquesta ciutat a l'època romana, fa 2.000 anys. També hem conegut com era la neapolis grega i com es va formar la costa i els canvis que ha sofert al llarg d'aquests més de vint segles.


Amb els professors del Camp d'aprenentatge d'Empúries hem conegut la formació dunar, el moviment de les dunes, els sistemes per a controlar-les i evitar el seu desplaçament, diferents dipus de plantes, la geologia del terreny...
 
 
A més, hem pogut anar a la neapolis i part del castrum romà i hem après els sistemes defensius, amb la muralla ciclopea, la zona dels temples amb l'escultura d'Asclepi, l'antiga àgora, els carrers i la situació de les cases...
La part més divertida ha estat, sens dubte, poder passejar per les restes arqueològiques romanes i practicar tot tipus de jocs i diversions que feien els nens i les nenes de fa 2.000 anys. Per començar, al temple que hi ha al forum vam representar l'acte d'ofrena de les nines que les nenes de l'època, cap als 13 anys, feien a les sacerdotises simbolitzant que passaven a ser grans. Allà vam deixar, a les escales del temple, les nines que portàvem fetes de casa. 

Davall dels pòrtics del forum vam jugar a diferents jocs de tauler com el marro, pixo, cago, l'alquerc o el moli de nou. També vam fer una variant del muinda o gallineta cega però jugat a terra.

El forum es va convertir en una plaça de jocs: saltar a corda en grups, individual i per parelles, fer anar el cèrcol, saltar a viola o potro, la muinda, diversos jocs amb nous com ara seriae, deltae, castells, la ratlleta... i jocs ja practicats pels grecs com l'ephedrismos.

En un altre indret del castrum, l'ocupat pels carrers principals -cardo i decumanus- vam jugar als espais on s'alçaven les tavernae. Vam fer el joc de la morra i vam jugar a arrencar cebes.


I també vam fer un divertit joc consistent en tirar l'aigua de les "copes" contra un plat amb l'objectiu de fer-lo caure.
Tot seguit vam practicar la punteria amb les fones!
El crèdit el vam acabar a Figueres on vam visitar el museu Dali i el museu de joguines de Catalunya.
 

dimecres, 30 de març de 2016

Competició de Korfball

El passat 18 de març l'institut de Flix va acollir el 1r Campionat de Korfball de centres de la Ribera d'Ebre.