Pàgines d'informació diversa

1

1

ERASMUS

Febrer 2017

L’institut de Flix, des del mes de juny del 2016, que està treballant per a poder participar en un projecte europeu, ERASMUS Plus Esport, coordinat i liderat per l’INEFC Lleida. El procés de selecció dels centres participants, la redacció del projecte i posterior validació ha estat llarg i feixuc i no ha estat fins a principis de gener d’enguany que s’ha signat i confirmat el projecte.

Bridge Project és el nom amb què s’ha batejat i s’especifica amb el subtítol Promotion of European Tradicional Sports and Games for Intercultural Dialogue, això és, el Projecte Pont té per objectiu promoure el diàleg intercultural a partir del coneixement i intercanvi dels jocs i esports tradicionals d’Europa. 
Per a aconseguir aquest objectiu s’estableixen quatre àmbits o línies de treball:

 • La realització d’una aplicació educativa de convivència intercultural, basada en els jocs i els esports tradicionals d’Europa, en centres educatius d’Espanya, França, Itàlia i Portugal. 
 • L’activació i gestió d’un treball en xarxa entre els centres educatius europeus que permeti el coneixement d’aquest món lúdic i possibiliti compartir-lo   
 • La incorporació dels jocs tradicionals realitzats en aquests centres dins a Tocatì, Festival Internacional de Jocs Tradicionals al carrer, que anualment se celebra a Verona –Itàlia-, esdevenint un pont per la convivència entre l’alumnat d’aquests centres educatius i, també és clar, amb els participants i organitzadors que assisteixin al Festival.  
 • L’estudi científic de l’impacte sobre el diàleg intercultural de les activitats realitzades pels centres educatius –aquest treball serà realitzat per investigadors de les universitats dels països participants-.


El projecte Bridge, per tant, ha de permetre establir una xarxa entre centres educatius, institucions i entitats culturals que posi en valor el capital humà que caracteritza la societat europea del segle XXI. És a dir, el projecte establirà un pont o treball cooperatiu, en xarxa, entre diferents organitzacions europees per a promoure els jocs i esports tradicionals com una eina activa per afavorir la convivència intercultural a Europa. 
L’institut de Flix col·labora en l’Erasmus Bridge Project

A partir de la proposta de l’INEFC Lleida l’institut de Flix va iniciar els tràmits per a ser reconegut com a centre participant en aquest projecte. Les gestions realitzades fins al moment ens situen com a centre col·laborador i dóna el tret de sortida a començar el treball.

Els altres centres educatius participants són el Collège-Lycèe Public Jules Verne de Nantes, el Istituto Superiore L. Calabrese – P. Levi de Verona i les Escolas do Agrupamento da Lousã –recordem que amb aquest darrer centre, proper a la ciutat portuguesa de Coimbra, ja vam tenir ocasió de compartir un projecte Etwinning entre els cursos 2008 i 2011 que va permetre el desplaçament de l’alumnat del nostre institut a Coimbra així com l’acollida dels nois i noies portuguesos a Flix-. 


No descobrirem res en assenyalar que, dins un centre educatiu, la participació en un ERASMUS s’ha de considerar com un projecte global, on d’una manera o altra s’hi veu representat el centre i, per tant, és d’interès general. D’una forma específica, però, el projecte va dirigit a l’alumnat que aquest curs 2016-2017 cursa 1r d’ESO. Aquests seran els protagonistes de les activitats pràctiques que es duran a terme i es compartiran amb la resta de centres participants i, també, alguns d’aquests alumnes seran els qui participaran, el setembre de 2018, en el festival Tocatì de Verona donant a conèixer i dinamitzant tot el seguit de jocs tradicionals que s’hagin après durant aquest temps. 


En el seu moment es va informar al Consell Escolar i es va anunciar també als pares dels alumnes a la primera reunió d’inici de curs. Ara ja podem confirmar que som centre col·laborador i que encetem la primera de les accions del projecte: seleccionar dos jocs tradicionals, dur-los a la pràctica, enregistrar-los en imatges i vídeo, descriure’ls i explicar-los en català, castellà, anglès –llengua oficial d’interrelació entre els centres participants- i, puntualment, en francès per a poder-los enviar a la resta de centres participants per tal que allà, a la vegada, els puguin entendre i posar en pràctica. Alhora nosaltres també rebrem aquests materials dels esmentats centres i haurem de traduir-los i posar en joc!

S’inicia doncs un engrescador treball en xarxa que ha de facilitar el coneixement mutu i consolidar aquest diàleg intercultural a través dels jocs i esports tradicionals.

Per tal de poder donar a conèixer la feina que es va fent als diferents centres educatius alhora que es presenten els documents i els enregistraments realitzats s’ha creat la següent web Bridge: Promotion of european tradicional sports and games. Erasmus Plus Projecthttps://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge


Relació de participants:

Centres i instituts

Universitats


Entitats europees que promocionen els jocs i esports


Dins de l'ERASMUS BRIDGE PROJECT (Projecte "pont" del programa ERASMUS) hem iniciat el treball de presentació i pràctica de jocs tradicionals. el primer joc que us presentem és el de les tasses o olles.
Els alumnes de 1r d'ESO són els qui participaran en aquest projecte per això, en parelles o grups de tres, hauran d'anar preparant els diferents jocs. La seva feina serà documentar-se, buscar informació, traduir en alguns casos els jocs que els explicaran altres companys dels centres de Portugal, França i Itàlia, i explicar-los als seus companys tot dinamitzant-los. 
A banda de practicar els jocs aniran preparant una fitxa de cada joc tal com es mostra tot seguit:Altres noms: Les olles (català), Los cántaros (castellà)
Material: (-)
Nombre de jugadors:  12 - 24
Espai: una zona plana

DESCRIPCIÓ

 • Tots els alumnes, menys dos, es posen en parelles fent la forma de tassa, posant les mans a la cintura i creuant-se amb els de la seva parella. 
 • Totes aquestes parelles s’escampen per l’espai delimitat. 
 • Una persona la para i ha d’agafar a l’altra. 
 • El perseguit es pot salvar agafant-se del braç d’un company. Aleshores la persona que queda a l’altre costat s’ha d’escapar, i es converteix amb el perseguit.

VARIACIONS:
 • Quan el perseguit s’enganxa, el que surt de l’altre costat té d’intentar agafar el que abans la parava.
 • En qualsevol moment l’àrbitre pot dir: “canvi”. El que la parava és el perseguit, i  l’inrevés.
 • Aquest joc també es pot jugar anant amb patins.
Alumnes encarregats: Anaïs Giral Serra, Ruth Martí Solé, Clara Serra Borràs
Data: 24 i 28 de febrer de 2017

Per a fer més visual el joc en alguns casos acompanyaran les fotografies i les fitxes amb petits vídeos com els que us presentem a continuació:


Per a fer més amè el joc i per a potenciar la creativitat de l'alumnat demanarem, en alguns casos, proposar variacions com la que veieu en el següent vídeo. En aquest cas l'alumne que persegueix es veu perseguit en el moment que el company entra en una tassa:


Aquest primer joc els ha agradat tant que fins i tot han tingut la idea de preparar un "mannequin challenge"!

  
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada